Gå til hoved-indhold

KefaTherm Eksteriør – Den perfekte facadebeskyttelse

KefaTherm Eksteriør er en facadebelægning, der beskytter perfekt mod smuds, begroning og forvitring.

KefaTherm Eksteriør Facade
KefaTherm Eksteriør Facade

Værd at vide om årsagen til begroning med mos og alger

De fleste traditionelle facademalinger forsegler overfladen og hindrer dermed murmassen i at ånde. Resultatet er kondensvand, der nærer væksten af begroning. Samtidigt afgives fugt til murmassen, hvilket medfører termisk spænding og forvitring og frostsprængninger. Desuden tørrer lukkede overflader dårligt, de reducerer effekten af solenergien og fremmer optagelsen af fugt. Den unikke løsning, der beskytter mod begroning og fugtskader, er et dæklag af KefaTherm Eksteriør. Ved ren fysik og uden skadelige kemikalier får murværket en sund og tør overflade, der tillader murværket at ånde.  Tørt murværk sparer på energien.

Holdbar, pålidelig og ikke forurenende

Symptom terapi er ikke den rigtige løsning. En række kemiske stoffer i facademalinger, fungicider og algicider, der er vandopløselige udvaskes med tiden og ender via afløbet i drikkevandet. Således opstår en miljøbelastning. Samtidigt mister facademalingen sin styrke, væggen bliver begroet og forfalder. 

For mere information, se: Downloads

Her kan du købe produkterne: KEFA Partner

KefaTherm Exterieur
KefaTherm Exterieur

Træk vejret dybt – således virker KefaTherm Eksteriør

Hemmeligheden ved KefaTherm Eksteriør-Facadebelægningen er små huller, det vil sige mikroskopisk små porer. Ved hjælp af denne specielle struktur bliver den samlede behandlede overflade forstørret mere end 20.000 gange. Vandet fordeles, overfladespændingen brydes og fordampningen fremmes. Facaden bliver tør.

KefaTherm Eksteriør - den sunde overflade til facader    

Princippet i KefaTherm Eksteriør er lige så genialt, som det er enkelt. Vandet vandrer altid fra de større til de mindre porer. Kapillareffekten tvinger fugten ud af puds og murværk og tillader varme og solenergi i puds og murværk. Facaden tørrer komplet uden tilbageblivende fugtkoncentrationer i væggen. Resultatet er tørre vægge hele året og en betydelig reduktion i energiforbruget.   KefaTherm Eksteriør angriber årsagen til problemet direkte ved fysisk at sikre tørre overflader uden anvendelse af tvivlsomme kemiske forbindelser, der med begrænset virkning belaster miljøet.  

Fugtmåling af overfladen
KefaTherm Eksteriør

Fordelene ved at bruge KefaTherm Eksteriør:

•    Beskytter mod begroning    

•    beskytter mod fugt og forfald

•    regulerer fugten  

•    vejrbestandig ”permanent make-up”    

•    forbedrer energibalancen   

•    beskytter bygningsmassen

•    reducerer termisk spænding

•    reducerer elektrostatisk spænding

•    ingen afskalning og revner

•    ingen frostsprængninger

•    mindre smuds

•    selvrengørende overflade

•    enkel i anvendelse

•    kan tones i alle farver

•    leveres klar til brug

•    miljøvenlig 

Gør ydervæggene mærkbart varmere


KefaTherm Exterieur – Helt enkelt – genialt! Fysik der virker hvergang