Skip to main content

KefaTherm Exterieur - perfektní ochrana fasády proti biotickému napadení (plísně, řasy, lišejníky)

KefaTherm Exterieur je systém povrchové úpravy fasády, který chrání fasádu před biotickým napadením (“černání a zelenání fasád” vlivem plísní, řas, lišejníků), nečistotami a nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.

Fasáda optařená povrchovou úpravou KefaTherm Exterieur

Příčiny vzniku biotického napadení fasády

Mnohá provedení povrchových úprav fasád znemožní “dýchání zdiva” a přirozenou akumulaci slunečního tepla ve fasádním zdivu, což je v mnoha případech zdrojem nežádoucích problémů. Typicky nežádoucí projev je kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu nesprávně zateplené fasády. Platí - kde je kondenzát/voda, tam je život. V našem případě začnou na povrchu fasády růst plísně, mechy a lišejníky tmavé barvy, což je obecně vnímáno jako “černání a zelenání fasády” (tento jev se nazývá biotické napadení fasády). Proti nežádoucím projevům  biotického napadení (černání a zelenání povrchu fasád) se běžně používají biocidní a fungicidní přísady do fasádních barev a omítek. Biocidní a fungicidní přísady jsou jedy, které dočasně nedovolí vznik plísní, mechů a lišejníků na povrchu fasád. Povrchová úprava fasády pomocí KefaTherm Exterieur zabrání čistě fyzikálně nežádoucímu vzniku kondenzátu/vody na povrchu fasády. Povrch fasády je suchý. Platí - kde není voda, tam není život. V našem případě suchého povrchu nemůže na tomto povrchu fasády vzniknout biotické napadení a povrch fasád není zelený nebo černý.

KefaTherm Exterieur je dlouhodobé a spolehlivé řešení nezatěžující životní prostředí

Biocidní a fungicidní přísady musí být rozpustné ve vodě, aby se daly rozpustit ve fasádních barvách a fasádních omítkách. Tyto přísady se obvykle během 2 až 5 let deštěm vyplaví z povrchu fasády do okolního prostředí a toto prostředí zamořují. To je špatně.KefaTherm Exterieur nabízí možnost správného řešení bez ohrožení zdraví lidí a přírody.

Další informace najdete: Ke stažení

Zde můžete produkty nakoupit: Partneři KEFA

Fasáda optařená povrchovou úpravou KefaTherm Exterieur

KefaTherm Exterieur je difuzně otevřená povrchová úprava

Tajemství úspěchu použití KefaTherm Exterieur spočívá v pórovité struktuře materiálu. Díky struktuře miniaturních pórů materiálu se zvětšuje celková účinná plocha povrchu fasády více jak 20.000 krát. Voda pronikající do povrchu fasády ve formě srážek nebo kondenzátu nemůže fyzikálně vytvořit kapky nebo shluky vody. Pronikající voda je konfrontována s velikou účinnou plochou a strukturou pórů, která podstatným způsobem ovlivňuje povrchové napětí vody, což má za následek rychlé odpaření pronikající vody a tím suchý povrch fasády.

KefaTherm Exterieur je povrchová úprava, která nezatěžuje životní prostředí

Princip fungování KefaTherm Exterieur je geniální a jednoduchý. Voda je transportována z velkých pórů do malých pórů. Díky kapilárnímu efektu KefaTherm Exterieur jako povrchová úprava fasády obvykle vysává vodu z omtíky a zdiva samotného. Fasáda a zdivo jsou kompletně vysušovány a povrch fasády zůstává suchý. To je příznivá zpráva i zhlediska tepelné bilance fasádního zdiva. Suché zdivo má lepší tepelně izolační účinky než zdivo vlhké.

KefaTherm Exterieur odstraňuje příčinu vzniku biotického napadení a kontinuálně zaručuje suchý povrch fasády bez použití chemických látek negativně působících na životní prostředí.

KefaTherm Exterieur
měření vlhkosti povrchu fasády

KefaTherm Exterieur - výhody:

 • chrání proti biotickému napadení fasády
 • chrání proti vzniku kondenzátu na povrchu fasády
 • reguluje vlhkost
 • chrání proti vlivu povětrnostích podmínek
 • zlepšuje tepelně izolační vlastnosti fasády
 • ochraňuje zdivo fasády
 • brání tepelnému pnutí v materiálech tvořících fasádu
 • ochraňuje povrch fasády před vlivem elektrostatických proudů
 • eliminuje možnost trhlin ve fasádě
 • chrání proti nežádoucímu vlivu mrazu na povrch fasády
 • zabraňuje rychlému znečistění povrchu fasády
 • vytváří samočistící povrch fasády
 • jednoduché zpracování
 • možno tónovat do barevných odstínů
 • dodává se ve stavu určeném k okamžitému použití
 • příznivý k životnímu prostředí

 

Zlepšuje tepelnou pohodu zdí tvořících fasádu

 

Velikost kontejnerů: 20 kg kbelík, 1000 kg Fluidbag


KefaTherm Exterieur - geniálně jednoduché díky správně fungující fyzice