Skip to main content

KefaAkustik - více nerušeného klidu

KefaAkustik je povrchová ochrana proti nežádoucímu hluku s antikondenzačními účinky

Řešení dvou nežádoucích problémů v jednom produktu

KefaAkustik na trapézovém plechu
Graf útlumu vibrace a absorbce zvuku

Neodizolované střešní konstrukce zhotovené z trapézového plechu a obdobných kovových konstrukcí mnohdy představují klimatický a akustický problém. Kostrukce mohou díky nežádoucím vibracím rezonovat a vytvářet tak nežádoucí hluk. Na chladných plochách se může vytvářet nežádoucí následně odkapávající kondenzát. Nežádoucí zvuky z vibrací mohou být nepříjemné a odkapávající kondenzát může mít za následek nežádoucí korozi či jinak znepříjemňovat uživatelský komfort. Nanesení systému KefaAkustik ve formě dodatečné povrchové úpravy váhově nezatíží významným způsobem stávající konstrukci a aplikace je jednoduchá. KefaAkustik funguje výhradně na fyzikálním principu a dlouhodobě ochrání střešní konstrukci jako zdroje nežádoucího hluku a odkapávajícího kondenzátu.

Další informace najdete: Ke stažení

Zde můžete produkty nakoupit: Partneři KEFA

KefaAkustik pohltí nežádoucí hluk a zastaví kapající kohoutek s nežádoucím kondenzátem

K rozkmitání plechů a kovových konstrukcí obvykle dojde pod vlivem impulzů ve formě vlnění nebo pohybů z prostoru, kde se tyto vyskytují. Při rozkmitání vznikají obvykle nežádoucí zvuky, které lidé vnímají jako hučení nebo dunění. Ve většině případů potom vzniká potřeba se nepříjemného hučení nebo dunění zbavit - odhlučnit. Odhlučnění se v těchto případech obvykle provádí pomocí těžkých odhlučňovacích rohoží nebo pomocí sendvičových plechů, což vede ke nárůstu váhy celé konstrukce, na který se reaguje zesílením únostnosti celé konstrukce dodatečným materiálem. Stručně - s rostoucí váhou se zvyšují náklady na konstrukci jako celku.

Použití systému KefaAkustik v tomto případě představuje řešení bez podstatného zvýšení celkové váhy konstrukce a optimálním odhlučněním a bezpečností provozu. Doprovodný antikondenzační efekt je příjemným bonusem při vyřešení problému.

Mikropóry v akci

Princip fungování KefaAkustik je geniální a přitom jednoduchý: Váha materiálu a struktura materiálu KefaAkustik mají podstatný vliv na útlum zvuku a redukci nežádoucí hlučnosti aniž by neúměrně zatěžovaly danou konstrukci svou vahou a objemem. Veškeré povrchy mají navíc antikondenzační účinky.

Průmyslová hala opatřená povrchovou úpravou KefaAkustik

Výhody KefaAkustik

 • protihluková povrchová úprava s antikondenzačními vlastnostmi
 • regulace vlhkosti
 • redukce chvění a vibrací
 • univerzální použití
 • elastický
 • pasivní odolává korozi
 • odolný vůči teplotám v rozsahu od -40 °C do +130 °C
 • neuvolňuje do ovzduší nežádoucí emise
 • tepelně izolační
 • při změnách teplot je tvarově stálý
 • povrch je odolný vůči elektrostatickým nábojům
 • difuzně otevřený
 • dlouhodobě účinný
 • ochraňuje zboží a inventář
 • odolný proti rychlému zašpinění
 • Třída požární ochrana A2
 • jednoduché zpracování
 • možno tónovat do různých barevných odstínů
 • dodaný materiál se dá okamžitě zpracovat
 • přívětivý k životnímu prostředí

Jen méně hluku

 

Velikost kontejnerů: 20 kg kbelík, 1000 kg Fluidbag


KefaAkustik - geniálně jednoduchý, protože fyzika vždy funguje